Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Koordinationsenheden for Børnebortførelser

Uanset hvilket land dit barn er bortført til, kan du henvende dig til Koordinationsenheden for Børnebortførelser. Koordinationsenheden ligger i Social- og Indenrigsministeriet og kan kontaktes på tlf. 40 50 50 26.

Koordinationsenheden kan bl.a. hjælpe dig med at starte en sag om tilbagegivelse af dit barn og koordinere sagsgangen med andre danske myndigheder.

Hvornår er det en international børnebortførelse?

Hvis du har del i forældremyndigheden over jeres barn, eller du har forældremyndigheden alene, og den anden forælder er på vej ud af Danmark eller allerede er rejst ud af Danmark med jeres barn uden dit samtykke, kan der være tale om en børnebortførelse.

Det samme kan gøre sig gældende, hvis jeres barn er bragt ulovligt til Danmark efter reglerne i det land, hvor barnet har bopæl. 

Hvor er barnet bortført til?

Grønland og Færøerne

De internationale regler, der er omtalt på denne hjemmeside, gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Du kan læse mere her.