Hvornår er det en akut risiko?

Hvis du har del i forældremyndigheden over dit barn, eller du har forældremyndigheden alene, og du frygter, at den anden forælder er på vej ud af Danmark med dit barn uden dit samtykke, er der formentlig en akut børnebortførelsesrisiko.

I denne situation skal du straks kontakte politiet på telefon 114 .

Politiet har mulighed for fysisk at forhindre, at barnet forlader landet. Hvis en forælder er ved at tage barnet med til udlandet, og politiet vurderer, at samtykke fra den anden forælder er nødvendigt, kan politiet med det samme forhindre, at barnet forlader landet.

Det er ikke en akut situation i disse tilfælde

  • Dit barn er allerede bortført til udlandet. 
  • Dit barn er ikke kommet tilbage efter samvær i udlandet. 
  • Dit barn bliver tilbageholdt i Danmark efter, at samværet er afsluttet, og der er ikke risiko for, at barnet er på vej ud af landet. 
  • Der er en afgørelse om udlandsrejse eller barnets bopæl i udlandet.
  • Dit barn er hos dig.
  • Du har ikke del i forældremyndigheden, og den forælder, der har forældremyndigheden, er på vej ud af landet med barnet.