Familieretshuset

Alle sager om forældremyndighed, bopæl og samvær starter i Danmark i Familieretshuset.

Hvis dit barn er bortført til udlandet eller tilbageholdes i udlandet, har du mulighed for at søge Familieretshuset om midlertidigt at få ophævet den fælles forældremyndighed og overført forældremyndigheden til dig alene.

Læs mere om, hvordan du søger om midlertidig forældremyndighed, på Familieretshusets hjemmeside