Grønland

De internationale regler, der er omtalt på denne hjemmeside, blev sat i kraft for Grønland pr. 1. juli 2016. Det betyder, at der gælder de samme regler på børnebortførelsesområdet i Grønland og i Danmark.

Børnebortførelse mellem Danmark, Grønland og Færøerne

Hvis et barn bliver bortført fra Grønland til Danmark, fra Grønland til Færøerne eller omvendt, er det ikke en international børnebortførelse.

Har man en afgørelse om samvær, forældremyndighed eller barnets bopæl, skal man rette henvendelse til kredsretten på det sted, hvor barnet opholder sig for at få afgørelsen fuldbyrdet og barnet tilbagegivet.

Rejser fra Danmark til Grønland

Hvis du har forældremyndigheden alene

Har du forældremyndigheden alene over dit barn, må du bringe barnet fra Danmark til Grønland uden den anden forælders accept. Dette gælder også, selvom der verserer en sag om forældremyndighed over barnet.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed, og er I uenige om forældremyndigheden, skal I begge give samtykke til, at barnet rejser til eller tager ophold i Grønland. Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Familieretshuset har truffet afgørelse om rejse eller ophold under en forældremyndighedssag efter forældreansvarsloven.
  • Retten har afsagt dom om bopæl i Grønland efter forældreansvarsloven.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, må du ikke bringe barnet fra Danmark til Grønland uden den anden forælders accept. Dette gælder dog ikke i det omfang andet følger af samværsafgørelse eller -aftale.

Rejser fra Grønland til Danmark

Hvis du har forældremyndigheden alene

Har du forældremyndigheden alene over dit barn, må du bringe barnet fra Grønland til Danmark uden den anden forælders accept. Dette gælder også, selvom der verserer en sag om forældremyndighed over barnet.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed, og er I uenige om forældremyndigheden, skal I begge give samtykke til, at barnet rejser til eller tager ophold i Danmark. Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Retten har truffet afgørelse om rejse eller ophold under en forældremyndighedssag efter anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven.
  • Retten har afsagt dom om bopæl i Danmark efter anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, må du ikke bringe barnet fra Grønland til Danmark uden den anden forælders accept. Dette gælder dog ikke i det omfang andet følger af samværsafgørelse eller -aftale.

Rejser fra Grønland til udlandet -  Internationale børnebortførelser

Akut risiko

Hvis dit barn er ved at blive bortført fra Grønland til et andet land, skal du rette henvendelse til politiet, der hvor du bor.

Læs mere om, hvad Koordinationsenheden for Børnebortførelser kan gøre

Læs mere om, hvad der forstås ved akut risiko

Hvad gør du i tilfælde af en international børnebortførelse?

Hvis dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et konventionsland, kan du søge om at få dit barn tilbagegivet efter Haagerbørnebortførelseskonventionen, Europarådskonventionen eller Haagerbørnebeskyttelseskonventionen.

Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra forældre, som ønsker deres barn tilbagegivet. Social-, Bolig- og Ældreministeriet er udpeget som centralmyndighed for Grønland.

Se, hvilke lande Danmark for tiden samarbejder med

Hvis dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et land, som ikke har tiltrådt nogen af konventionerne, kan du kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser, som samarbejder med Udenrigsministeriet og kan hjælpe dig med at starte sagen op.

Læs mere om den situation, hvor barnet er bragt til udlandet

Læs mere om Koordinationsenheden for Børnebortførelser

Læs mere om Udenrigsministeriet