Kontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriet behandler alle sager om internationale børnebortførelser.

Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive bortført til udlandet lige nu, skal du straks kontakte politiet på telefon 114.

For andre henvendelser kan du kontakte:

Koordinationsenheden for Børnebortførelser
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Holmens Kanal 22 
1060 København K
www.sm.dk

Tlf. 40 50 50 26 eller 33 92 93 00 (mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.30)

Uden for åbningstiden kan telefonnummeret 40 50 50 26 anvendes i akutte situationer, hvor dit barn er på vej ud af Danmark.

E-mail

Signerede og krypterede e-mails (f.eks. sendt fra e-boks) sendes til Koordinationsenhedens postkasse: sikkermail.ke@sm.dk

Du kan også skrive til ministeriets hovedpostkasse på post@sm.dk. Bemærk, at almindelige e-mails ikke er krypterede. Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om en person (f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold, oplysninger om økonomi og væsentlige sociale problemer og CPR-nummer), foreslår vi derfor, at du sender en besked til ministeriet som digital post fra e-Boks, www.borger.dk eller www.virk.dk. Her kan du vælge Social-, Bolig- og Ældreministeriet som modtager.

Ministeriet opfordrer til, at henvendelser til ministeriet renses for unødvendige personoplysninger inden afsendelse.

Sådan behandler vi dine personoplysninger