Regler om pas

Børn skal have deres eget pas uanset alder.

Hvis du vil ansøge om et pas til dit barn, skal du møde hos kommunens borgerservice. Når du møder op, er der en række forhold, du skal være opmærksom på:

  • Du skal have barnet med.
  • Du skal medbringe barnets originale fødsels- eller dåbsattest.
  • Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive ansøgningsblanketten. Begge forældre behøver dog ikke møde op. Den af forældrene, som møder op, skal kunne legitimere sig. Hvis der ikke er fælles forældremyndighed, kan borgerservice kræve supplerende dokumentation. 
  • Billedkravene er de samme for børn og voksne.

Pas ved uenighed

Hvis der er fælles forældremyndighed, og det ikke er muligt at opnå samtykke fra den anden forælder, og ansøgeren opretholder sin ansøgning, sender kommunalbestyrelsen ansøgningen til politiet. Politiet kan træffe en afgørelse om tilladelse til udstedelse af pas uden samtykke, hvis ganske særlige omstændigheder taler for det.

Hvis barnet opholder sig i udlandet, er det ligeledes politiet, som under de samme betingelser kan tillade udstedelse af pas til det pågældende barn.

Hvis barnet opholder sig i udlandet

Opholder et barn sig i udlandet – f.eks. i en situation, hvor et dansk barn er bortført til et andet land – og har barnet ikke noget pas,  f.eks. fordi det er bortkommet eller udløbet, kan en dansk konsulær eller diplomatisk repræsentation i udlandet under visse betingelser udstede pas til barnet eller forlænge gyldigheden for pas. Der gælder helt de samme regler for udstedelse og forlængelse af pas i udlandet som i Danmark. Der kan altså ikke uden videre udstedes pas, hvis der er to forældremyndighedsindehavere, hvoraf den ene ikke vil underskrive pasansøgningen. I sådanne tilfælde skal der først søges om dispensation til at udstede pas uden begge forældremyndighedsindehaveres samtykke hos dansk politi.

Gives der tilladelse til udstedelse af pas til et barn i udlandet, hvor ikke begge forældremyndighedsindehavere vil skrive under, vil tilladelsen typisk være betinget af, at der udstedes et nødpas for et tidsrum påkrævet til rejsens varighed og kun med ret til en enkelt rejse, der som udgangspunkt vil være til Danmark eller til det land, hvor ansøgeren har bopæl.

Kontakt Udenrigsministeriet eller politiet for nærmere information.