Statistik

Her kan du finde statistik over internationale børnebortførelser til og fra Danmark.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet udarbejder hvert år statistik på de sager om internationale børnebortførelser, som vi modtager efter Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen og Europarådskonventionen. Ministeriet udarbejder også statistik på sager om børnebortførelse fra Danmark og til lande, hvor vi ikke har et konventionssamarbejde.

Vores statistik frem til 2016 viser bl.a., hvor mange sager vi modtog hvert år efter de tre konventioner, hvilke lande anmodningerne kom fra, hvilke lande anmodningerne blev sendt til, antallet af børn og resultatet af sagen.

Fra 2017 har ministeriet udarbejdet en mere omfattende statistik for sager om internationale børnebortførelser. Statistikken for 2017 og frem er offentliggjort her på siden med titlen 'Nøgletal for internationale børnebortførelser til og fra Danmark 2017'.

Ud over antallet af sager indeholder nøgletallene fra 2017 og frem også en gennemgang af årsagerne til, at en sag afsluttes i Koordinationsenhedens regi. Desuden er der udarbejdet opgørelser af den bortførende forælders køn og alder på børnene på tidspunktet for bortførelsen samt mere detaljerede opgørelser for ikke-konventionssager.