Koordinationsenheden for Børnebortførelser

Koordinationsenheden for Børnebortførelser ligger i Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Enheden behandler alle sager om børnebortførelser til og fra Danmark.

Hvis du har del i forældremyndigheden og står i en situation, hvor du mener, at den anden forælder uden dit samtykke har bragt jeres fælles barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder jeres barn i udlandet, kan du – uanset hvilket land dit barn er bortført til – henvende dig til Koordinationsenheden for Børnebortførelser.

Koordinationsenheden kan kontaktes på: 40 50 50 26

Uden for normal åbningstid kan telefonnummeret anvendes i akutte situationer, hvor dit barn er på vej ud af landet.

Ved klik på et af nedenstående links kan du læse mere om, hvilken bistand Koordinationsenheden for Børnebortførelser kan tilbyde i de forskellige typer af sager:

Gå til side om børnebortførelse til lande, som Danmark samarbejder med efter Haagerkonventionen af 1980

Gå til side om børnebortførelse til Danmark fra lande, som Danmark samarbejder med efter Haagerkonventionen af 1980

Gå til side om børnebortførelse til lande, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med