Flytning til Danmark

Hvis du og dit barn bor i udlandet, og du overvejer at flytte til Danmark med dit barn, skal du sikre dig, at du lovligt kan flytte med barnet.

Det er reglerne i det land, hvor barnet har bopæl, der gælder, og ikke de danske regler. Det er altså dette lands lovgivning, der bestemmer, om du lovligt kan flytte til Danmark med dit barn.

Det vil derfor være en god ide at kontakte myndighederne eller en advokat i det land, hvor barnet har bopæl, inden du rejser til Danmark med barnet. Hvis du er i tvivl om, hvilke myndigheder der kan vejlede dig om reglerne i det land, hvor du bor, kan du rette henvendelse til den danske ambassade.

Hvis du er flyttet ulovligt til Danmark med dit barn

Danmark har tiltrådt Haagerbørnebortførelseskonventionen. Efter denne konvention er Danmark som udgangspunkt forpligtet til at tilbagegive et barn, hvis det er bortført til eller bliver tilbageholdt i Danmark.

Efter Europarådskonventionen og Haagerbørnebeskyttelseskonventionen har Danmark som udgangspunkt pligt til at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl, som er truffet i et andet konventionsland.

Læs mere om behandlingen af sager til Danmark