Internationale sociale sager

Der kan opstå situationer, hvor en dansk kommune fx skal sende en underretning til udlandet, eller hvor et anbragt barn er blevet bragt til udlandet. Nogle af disse situationer er omfattet af internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt.

Hvis et anbragt barn er bortført til eller tilbageholdt i et konventionsland, kan kommunen søge om at få barnet tilbagegivet efter bl.a. Haagerbørnebortførelseskonventionen og Haagerbørnebeskyttelseskonventionen.

Læs mere om børnebortførelse, når barnet er anbragt uden for hjemmet

Hvis en kommune ønsker at indhente oplysninger fra udlandet, at sende en underretning til udenlandske myndigheder eller at anmode om at få tillagt kompetencen til at træffe afgørelse om et barn, kan kommunen anvende bestemmelserne i Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Haagerbørnebeskyttelseskonventionen har til formål at sikre beskyttelse af børn og unge, der har tilknytning til flere lande. Konventionen kan anvendes, hvis Danmark har indgået et konventionssamarbejde med det pågældende land, på nær i situationer hvor der er tale om underretninger, da disse også sendes til ikke-konventionslande.

Konventionen indeholder bl.a. regler om, hvilket lands myndigheder der har kompetence til at træffe afgørelse om fx anbringelse uden for hjemmet. Gennem disse regler sikres det, at når barnet eller den unge opholder sig i et af de lande, der har tilsluttet sig konventionen, vil der altid være et land, der har ansvaret for at beskytte barnet eller den unge.

Konventionen indeholder derudover forskellige muligheder for et samarbejde mellem lande i sager om beskyttelse af børn i grænseoverskridende situationer, som fx indhentelse og udveksling af oplysninger. Konventionen indeholder også en pligt til at underrette, hvis et barn i udlandet befinder sig i alvorlig fare.

Konventionen indeholder også regler om overførsel af kompetence myndigheder imellem samt en særlig procedure, der skal anvendes, hvis andre konventionslandes myndigheder ønsker at anbringe et barn eller en ung i Danmark.

Danmark samarbejder med en række lande efter konventionen (herefter konventionslande). Du kan se hvilke lande på vores side om børnebeskyttelseskonventionen.

Læs mere om mulighederne i konventionen ved at klikke på menupunkterne i denne sides venstremenu.