Retshjælp

Hvis du har udgifter, som din private retshjælpsforsikring eller reglerne om fri proces i det land, dit barn er bortført til eller ulovligt tilbageholdes i, ikke dækker, er der mulighed for at søge om retshjælp gennem Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Retshjælp er en økonomisk støtteordning. Reglerne findes i børnebortførelsesloven (kap. 6a).

Du kan søge om retshjælp, hvis du er forælder til et barn eller børn, som er bortført fra Danmark til udlandet eller ulovligt tilbageholdes i udlandet, uanset om Danmark har et konventionssamarbejde med det land, dit barn er bortført til.

Retshjælpen kan dække nogle af de væsentligste udgifter, du kan få i forbindelse med en sag om tilbagegivelse af dit bortførte barn, men det er ikke alle former for udgifter, som kan dækkes af retshjælpen.

Følgende betingelser skal normalt være opfyldt, for at du kan få retshjælp:

  • Der skal være tale om en bortførelse eller ulovlig tilbageholdelse
  • Dit barn skal være under 16 år
  • Dit barn skal inden bortførelsen have haft bopæl i Danmark
  • Der skal som udgangspunkt være tale om udgifter til retlige handlinger, der er nødvendige for at få dit barn tilbage
  • Udgifterne må ikke være dækket af en retshjælpsordning eller en ordning med fri proces i det land, som barnet er bortført til, eller af en retshjælpsforsikring. Du skal indsende dokumentation herfor.

Retshjælpen er uafhængig af din indtægt.

Det er Social-, Bolig- og Ældreministeriet, der afgør, om du kan få retshjælp, og hvor meget du kan få.