Her dækker retshjælp

Retshjælp dækker ikke nødvendigvis alle dine omkostninger og skal altså ikke forveksles med fri proces.

Retshjælp dækker alene udgifter, som ikke allerede er dækket af andre ordninger.

Omkostninger du normalt kan få dækket helt eller delvist

 • Oversættelse og, i særlige tilfælde, legalisering af relevante dokumenter til brug for bortførelsessagen.
 • Advokatbistand i Danmark eller det land, som barnet er bortført til.
 • Rejseomkostninger i forbindelse med retsmøder i udlandet.
 • Dit bortførte barns hjemrejse og udgifter til ledsagerens rejse.
 • Konfliktmægling der foretages med henblik på tilbagegivelse af barnet.
 • Rejseomkostninger i forbindelse med konfliktmægling.
 • Fuldbyrdelse af en afgørelse om tilbagegivelse.
 • Sagsomkostninger som du af en domstol i udlandet pålægges at betale til modparten.

Omkostninger du normalt ikke kan få dækket

 • Forældremyndighedssager, herunder ansøgninger om midlertidig forældremyndighed. Hvis Danmark ikke har et konventionsarbejde med det pågældende land, kan der dog i nogle tilfælde efter en konkret vurdering gives retshjælp.
 • Samværssager og samværsomkostninger i øvrigt.
 • Rejseudgifter der i øvrigt ikke har tilknytning til en retssag eller lignende. 
 • Din advokats eventuelle arbejde med retshjælpsansøgningen.
 • Udgifter til straffesager. 
 • Udgifter til sager om opholdstilladelse i Danmark. 
 • Udgifter til oversættelse af dokumenter til brug for ansøgning om fri proces i udlandet. 
 • Øvrige udgifter som ikke er nødvendige i relation til tilbagegivelsessagen.