Færøerne

De internationale regler, der er omtalt på denne hjemmeside, gælder ikke for Færøerne. Færøerne har overtaget det person- og familieretlige sagsområde med virkning fra den 29. juli 2018.

Børnebortførelse mellem Danmark, Grønland og Færøerne

Hvis et barn bliver bortført fra Færøerne til Danmark, fra Færøerne til Grønland eller omvendt, er det ikke en international børnebortførelse.

Har man en afgørelse om samvær, forældremyndighed eller barnets bopæl, skal man rette henvendelse til fogedretten på det sted, hvor barnet opholder sig, for at få afgørelsen fuldbyrdet og barnet tilbagegivet.

Rejser fra Danmark til Færøerne 

Hvis du har forældremyndigheden alene

Har du forældremyndigheden alene over dit barn, må du bringe barnet fra Danmark til Færøerne uden den anden forælders accept. Dette gælder også, selvom der verserer en sag om forældremyndighed over barnet.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed, og er I uenige om forældremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet rejser til eller tager ophold på Færøerne. Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Familieretshuset har truffet afgørelse om rejse eller ophold under en forældremyndighedssag efter forældreansvarsloven.
  • Retten har afsagt dom om bopæl på Færøerne efter forældreansvarsloven.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, må du ikke bringe barnet fra Danmark til Færøerne uden den anden forælders accept. Dette gælder dog ikke i det omfang andet følger af samværsafgørelse eller -aftale.

Rejser fra  Færøerne  til Danmark eller udlandet

Hvis dit barn er ved at blive bortført eller allerede er bortført fra Færøerne til Danmark eller til udlandet, skal du kontakte myndighederne på Færøerne.

Du kan se, hvilke myndigheder du kan kontakte, i linkboksen på denne side.