Kontakt politiet

Hvis du anmelder en mulig børnebortførelse til politiet, kan politiet måske nå at forhindre den.

Du kan anmelde en børnebortførelse til politiet ved at møde personligt op hos politiet eller ved at ringe til politiet på telefon 114 .

Politiet vil vurdere, hvad der skal ske i den konkrete situation, og om barnet skal efterlyses nationalt og internationalt.

Anmeldelse af børnebortførelse

Når du indgiver en anmeldelse om børnebortførelse eller tilbageholdelse af barnet, er det en hjælp, hvis du kan give politiet følgende oplysninger:

  • Informationer om barnet: Navn, fødselsdato, statsborgerskab mv.
  • De nærmere omstændigheder om bortførelsen eller tilbageholdelsen
  • Hvor du tror, barnet opholder sig
  • Information om forældremyndigheden: Hvem har forældremyndigheden? Er du og den anden forælder uenige om forældremyndigheden? Er der anlagt sag om separation eller skilsmisse eller om forældremyndighed over barnet? Er der truffet afgørelse om bopæl i udlandet eller afgørelse om udlandsrejse i en kortere periode?

Du kan med fordel medbringe følgende til politiet:

  • Dokumentation for, at du har (del i) forældremyndigheden
  • Billeder af barnet og den formodede bortfører.

Hvad kan politiet gøre?

Politiet og anklagemyndigheden har i nogle tilfælde muligheder for at bistå i en bortførelsessag med følgende:

  • Standse bortførelsen
  • Efterlysning af barnet og bortføreren nationalt og internationalt
  • Indlede en straffesag mod den forælder, der har bortført eller tilbageholder barnet.

Midlertidig ophævelse af fælles forældremyndighed

Politiets opgave er at efterforske, om den anden forælder er i færd med ulovligt at bringe et barn ud af Danmark. Hvis efterforskningen viser, at der er risiko for, at barnet vil blive bortført, og der er fælles forældremyndighed, har Social-, Bolig- og Ældreministeriet mulighed for midlertidigt at ophæve den fælles forældremyndighed og tillægge dig forældremyndigheden alene.