Rejser til Danmark

Hvis du og dit barn bor i udlandet, og du overvejer at rejse til Danmark med dit barn, skal du sikre dig, at det kan ske lovligt.

Det er reglerne i det land, hvor barnet har bopæl, og ikke de danske regler, der afgør, om det er lovligt at rejse med barnet til Danmark. Det gælder også, selvom det bare drejer sig om en ferie.

Det er derfor en god ide at kontakte myndighederne eller en advokat i det land, hvor barnet har bopæl, inden du rejser til Danmark med barnet.

Hvis du er i tvivl om, hvilke myndigheder der kan vejlede dig om reglerne i det land, hvor du bor, kan du rette henvendelse til den danske ambassade.

Hvis du ulovligt rejser til Danmark med dit barn

Danmark har tiltrådt Haagerbørnebortførelseskonventionen. Det betyder, at Danmark som udgangspunkt er forpligtet til at tilbagegive et barn, hvis det er bortført til eller bliver tilbageholdt i Danmark.

Efter Europarådskonventionen og Haagerbørnebeskyttelseskonventionen har Danmark som udgangspunkt pligt til at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er truffet i et andet konventionsland.

Læs mere om behandlingen af sager til Danmark