Flytning til udlandet

Hvis du overvejer at flytte til udlandet med dit barn, skal du sikre dig, at du lovligt kan flytte med barnet.

Varslingspligt

Efter forældreansvarsloven skal den forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller udlandet, underrette den anden forælder om det senest 6 uger inden flytningen (§ 18).

Formålet med varslingspligten er, at I forældre kan tale om, hvordan kontakten til barnet bevares.

Pligten til at varsle den anden forælder gælder, uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej. Varslingspligten gælder også for en samværsforælder.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Det er den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor i Danmark barnet skal bo, hvis I har fælles forældremyndighed over barnet. Hvis den ene forælder vil flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne med barnet, skal I være enige om det.

Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan den ene forælder ikke lovligt flytte til udlandet med barnet. Det gælder dog ikke, hvis retten har truffet en afgørelse om, at barnet skal have bopæl i udlandet (§ 17, stk. 1, 2. pkt.).

Hvis du har forældremyndigheden alene

Du kan flytte til udlandet med barnet uden samtykke fra den anden forælder, hvis du har forældremyndigheden alene. Den forælder, der har forældremyndigheden, har ret til at bestemme, hvor barnet skal bo og opholde sig.

Du skal dog stadig varsle den anden forælder om flytningen.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Du må ikke flytte til udlandet med dit barn, hvis du ikke har del i forældremyndigheden. Hvis du alligevel flytter med barnet til udlandet, er det en børnebortførelse.