Udenrigsministeriet

Koordinationsenheden for Børnebortførelser tager sig i samarbejde med Udenrigsministeriet af sager, hvor dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et land, som ikke har tiltrådt nogen af konventionerne.

Står du i en akut situation , skal du straks kontakte politiet på  telefon 114 .

Står du ikke i en akut situation, og dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et land, som ikke har tiltrådt nogen af konventionerne, er det Koordinationsenheden for Børnebortførelser, som i samarbejde med Udenrigsministeriet, behandler din sag. Du kan  kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser  på 40 50 50 26, som kan hjælpe dig med at starte sagen op. Du har også mulighed for at kontakte Udenrigsministeriet direkte på vagttelefon 33 92 11 12.

Læs mere om, hvordan Udenrigsministeriet kan hjælpe dig, på Udenrigsministeriets hjemmeside

Læs mere om, hvordan Koordinationsenheden for Børnebortførelser kan hjælpe dig, på denne side