Konventionssamarbejde

Danmark har tiltrådt tre konventioner, som du kan søge om tilbagegivelse af dit barn efter.

Nogle lande har tiltrådt alle tre konventioner ligesom Danmark, men vær opmærksom på, at det ikke gælder alle lande. Uanset hvilket land dit barn er bortført til, kan du henvende dig til Koordinationsenheden for Børnebortførelser. Hvis der er et konventionssamarbejde, er det Social-, Bolig- og Ældreministeriet, som videreformidler en anmodning om tilbagegivelse. Hvis dit barn derimod er blevet bortført til et land, der ikke har tiltrådt en af konventionerne, inddrager vi Udenrigsministeriet, da det er dem, der kan hjælpe i sådanne situationer.

Læs mere om Haagerbørnebortførelseskonventionen af 1980 og se hvilke lande Danmark samarbejder med

Læs mere om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen af 1996 og se hvilke lande Danmark samarbejder med

Læs mere om Europarådskonventionen og se hvilke lande Danmark samarbejder med