Ikke tilbage fra samvær

Hvis dit barn ikke er tilbage efter samvær i Danmark, og du ikke frygter, at barnet er på vej ud af landet, er det ikke en international børnebortførelse.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan derfor ikke hjælpe dig i den situation.

Hvis der er tale om andre problemer med eller uenighed om samvær med barnet, bør du kontakte Familieretshuset, familieretten eller en advokat.

Hvis alle disse punkter beskriver din situation, kan familieretten hjælpe med at bringe dit barn tilbage fra samvær:

  • Der er en aftale eller afgørelse om samvær, som kan tvangsfuldbyrdes. (Det vil i så fald fremgå af aftalen eller afgørelsen).
  • Begge forældre befinder sig i Danmark.
  • Den anden forælder har ikke afleveret barnet efter endt samvær.

Familieretten kan ikke hjælpe, hvis aftalen eller afgørelsen om samvær ikke kan tvangsfuldbyrdes.

Se adresse og telefonnummer på landets familieretter

Uanset om du har en afgørelse eller aftale, som kan tvangsfuldbyrdes eller ej, kan du overveje at søge Familieretshuset om at få forældremyndigheden alene eller få en ændring af samværet.