Internationalt samvær

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er udpeget som centralmyndighed i konventionssager om internationalt samvær.

Danmark har tiltrådt 3 konventioner, som forældre kan bruge, når de skal søge om samvær med børn i udlandet. De 3 konventioner er Europarådskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen og Haagerbørnebortførelseskonventionen.
Alle lande, der har tiltrådt konventionerne, skal udpege en centralmyndighed.

Læs mere om Haagerbørnebortførelseskonventionen af 1980 og se hvilke lande Danmark samarbejder med
Læs mere om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen af 1996 og se hvilke lande Danmark samarbejder med
Læs mere om Europarådskonventionen og se hvilke lande Danmark samarbejder med

Samvær med et barn, der har bopæl i udlandet

Hvis dit barn bor i udlandet, og du selv bor i Danmark, og du og den anden forælder ikke kan blive enige om samværet, kan du søge om samvær med dit barn.

Det sker efter reglerne i det land, hvor barnet bor.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan hjælpe dig med at sende ansøgningen til det land, hvor dit barn bor, så den kompetente myndighed der kan tage stilling til din ansøgning.

Hvis du vil søge om fastsættelse af samvær med dit barn i udlandet, skal du sende følgende til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K:

  • Fuldmagtserklæring. Fuldmagtserklæringen skal udfyldes, så Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan handle på dine vegne og kan indhente samt videregive oplysninger relevant for sagen
  • Ansøgningsskema
  • Barnets/børnenes fødsels- og dåbsattest i original eller bekræftet kopi. Fødselsregistreringsstedet kan normalt udstede en ny attest på både dansk og engelsk.
  • Dokumentation for forældreskab og/eller dokumentation for forældremyndighed
  • Evt. afgørelse om samvær, som kan anerkendes/fuldbyrdes

Dokumenterne skal være oversat til det officielle sprog i modtagerlandet, dvs. det land, barnet bor i.

Ansøgningsskemaet kan udfyldes på engelsk. Ansøgninger til Norge, Sverige, Finland eller Island kan udfyldes på dansk. De fleste lande ønsker også ansøgningsskemaet på deres officielle sprog. Der er mulighed for at finde ansøgningsskemaerne for en del af landene på deres officielle sprog her på hjemmesiden. På den måde er det kun det, du skriver på ansøgningsskemaet, der skal oversættes.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er mulighed for at søge om retshjælp til ansøgning om fastsættelse af samvær. Du skal derfor som udgangspunkt selv betale omkostningerne til f.eks. advokat i forbindelse med ansøgningen.

Se mere om muligheden for at søge om fri proces i udlandet på Civilstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan skemaerne skal udfyldes, eller hvilken dokumentation der er nødvendig, kan du kontakte Social-, Bolig- og Ældreministeriet på 33 92 93 00.

Samvær med et barn, der har bopæl i Danmark

Hvis du selv bor i udlandet, og dit barn bor i Danmark, kan du også søge om samvær med dit barn. I det tilfælde kan du enten henvende dig direkte til Familieretshuset, eller du kan henvende dig til centralmyndigheden i det land, du bor i.