Kriminel handling

En bortførelse eller en tilbageholdelse af dit barn kan være en overtrædelse af straffelovens § 215.

Overtrædelse af straffeloven

En forælder må ikke føre sit barn ud af landet eller tilbageholde sit barn i udlandet i disse tilfælde:

  • Den anden forælder har forældremyndigheden alene og har ikke givet samtykke.
  • Der er fælles forældremyndighed, der er uenighed om forældremyndigheden, den anden forælder har ikke givet samtykke, og der er ikke truffet afgørelse om, at barnet må tage ophold eller bopæl i udlandet.
  • Den anden forælder har fået overført forældremyndigheden til sig, fordi barnet er blevet i udlandet længere end aftalt eller fastsat. Strafansvaret forudsætter, at forælderen i udlandet er gjort bekendt med eller på anden måde må indse, at han/hun ikke længere har del i forældremyndigheden.

Ikke overtrædelse af straffeloven

En forælder må gerne føre sit barn ud af landet i disse tilfælde:

  • Forælderen har forældremyndigheden alene.
  • Familieretshuset/Statsforvaltningen eller retten har truffet afgørelse om, at forælderen må rejse ud af landet med barnet i en kortere periode.
  • Retten har truffet afgørelse om, at barnet kan have sin bopæl i udlandet.

Anmeldelse af en børnebortførelse skal ske til politiet. Politiet træffes på telefon 114. Du kan også finde kontaktoplysninger på politiets hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at der gælder andre regler for Grønland og Færøerne. Kontakt Koordinationsenheden for yderligere oplysninger eller ring til politiet, der hvor du bor.