Rejser til udlandet

Hvis du overvejer at rejse ud af Danmark med dit barn, skal du sikre dig, at det kan ske lovligt.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Hvis der er indgivet en ansøgning til Familieretshuset om ændring af forældremyndighed eller bopæl, og der er fælles forældremyndighed, så må en forælder ikke rejse ud af landet med barnet. Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Den anden forælder har samtykket
  • Familieretshuset/Statsforvaltningen har truffet afgørelse om udlandsrejse under en forældremyndighedssag efter forældreansvarsloven
  • Retten har afsagt dom om bopæl i udlandet efter forældreansvarsloven.

Hvis du har forældremyndigheden alene

Du kan rejse ud af landet på ferie med dit barn, hvis du har forældremyndigheden alene, også selvom den anden forælder protesterer imod det. Dette skyldes, at det er forældremyndighedsindehaveren, der bestemmer, hvor og i hvilket land barnet skal opholde sig.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Du må ikke tage barnet med til udlandet, hvis du ikke har del i forældremyndigheden. Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Den anden forælder har givet dig tilladelse
  • Familieretshuset/Statsforvaltningen har truffet afgørelse om, at du må tage dit barn med til udlandet i forbindelse med samvær
  • Retten har afsagt dom om, at du må tage dit barn med til udlandet i forbindelse med samvær.