Danmark indleder samarbejde med Honduras efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionen af 1996 pr. 1.august 2018

Publiceret 18-07-2018

Pr. 1. august 2018 har Danmark indledt samarbejde med Honduras efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionen af 1996.