Advokater udpeget til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser

Publiceret 16-11-2018

17 advokater er udpeget for en fireårig periode til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser.

Børne- og Socialministeren har udpeget 17 advokater til listen over advokater til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser i medfør af §§ 18a og 20d i lovbekendtgørelse om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser).

Udpegelsen gælder for en 4-årig periode, fra 16. november 2018 til 15. november 2022.

Gå til advokatlisten