Advokater udpeget til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser

Publiceret 19-01-2023

16 advokater er udpeget for en fireårig periode til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser.

Social- og Boligministeren har udpeget 16 advokater til listen over advokater til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser i medfør af §§ 18a og 20d i lovbekendtgørelse om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser).

Udpegelsen gælder for en 4-årig periode, fra 16. januar 2023 til 16. januar 2027.

Gå til advokatlisten